Preskočiť na obsah

Zápisy na nový školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, žiaci,
 
vzhľadom k momentálnym opatreniam na Slovensku ZÁPISY na nový školský rok 2020/2021 budú prebiehať elektronickou formou. V prípade záujmu študovať v našej umeleckej škole je potrebné, aby ste vypísali ONLINE PRIHLÁŠKU na:  https://szus-dama.edupage.org/register/ 
Prihlášky na všetky umelecké odbory prijímame od 15. apríla 2020 – 30. júna 2020.
 
O výsledku prijímacieho konania vás budeme priebežne informovať prostredníctvom mailovej adresy. Prosíme o dôsledné vypisovanie PRIHLÁŠKY (uvedenie celého mena a priezviska, rodného čísla uchádzača o štúdium, uvedenie mailovej adresy na rodičov, kontaktné telefónne čísla a dodržiavanie diakritiky)  
 
V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom na: dama.szus@gmail.com, príp. tel: 0917 705 227 (kancelária školy)