Preskočiť na obsah

Hudobná náuka

Vzhľadom na profil absolventa hudobného odboru má študent získať základné teoretické poznatky potrebné pre zvládnutie ďalších disciplín predmetu hudobného odboru (intonácia, elementárny rytmus, hlasová výchova, hra na hudobný nástroj, dejiny hudby, hudobné formy a nástroje,…). Okrem teoretických zdôvodnení text obsahuje viacero praktických notových príkladov a piesní, ktoré príslušné učivo ilustrujú.

Dokumenty na stiahnutie