Preskočiť na obsah

Tanečný odbor

Tanec je jednou z najstarších foriem pohybu, ktorým sa človek oddávna snažil vyjadriť svoje pocity. Tanec rozvíja kreativitu, kultivuje pohyby tela, koordinačné schopnosti a fyzickú zdatnosť tanečníkov. Aj deti, ktoré navštevujú tanečný odbor v našej škole, hravou formou za pomoci detských pohybových hier, tanečných rozcvičiek a rôznych tancov získavajú prežitky a poznatky, ktoré rozvíjajú nie len ich pohybovú a psychomotorickú stránku, ale hlavne stránku emotívnu (pocitovú).

Tanečný odbor na našej škole pracuje ako samostatný odbor, no je aj súčasťou štúdia v literárno-dramatickom odbore. Štúdium sa začína už v predškolskom veku a vyučovanie prebieha priamo v materských školách, pod vedením pani učiteľky Edity Bonkovej, Dis.art. V ďalších ročníkoch oboznamujeme žiakov so základmi pohybovej výchovy, klasického, moderného aj ľudového tanca.

Začínajúci tanečníci v našej škole sa už v prvých hodinách pohybovej a tanečnej prípravy zoznamujú so základmi baletu (klasického tanca). Balet je umelecký útvar zjednocujúci hudbu, choreografiu, scénu a kostými. Deti počas štúdia na našej škole absolvujú klasickú tanečnú prípravu, v ktorej nadobúdajú baletné umelecké cítenie a učia sa lepšie porozumieť klasickému tancu. Výsledkom ich snaženia sú umelecky precítené a technicky zvládnuté tanečné choreografie, ktoré počas celého roka pripravujú spoločne so svojimi tanečnými pedagógmi.

Mažoretkový klub Flowers Prešov

Klub vznikol v novembri 2008. Od roku 2013 sa stal súčasťou Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA. Vzniklo tak 7 nových tried tanečného odboru. Žiačky sa venujú výučbe klasického, moderného a ľudového tanca a v rámci tanečnej praxe sa prezentujú na súťažiach a festivaloch v mažoretkovom športe. Žiačkam sa venuje pani učiteľka Mirka Stredňáková – Kozelová. Od svojho vzniku sa zúčastňujú rôznych vystúpení a žnú úspechy na domácich a zahraničných súťažiach. Na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe: Martin 2014 získali: 8x titul Majstra Slovenska, 3x titul I. Vicemajstra Slovenska, 2x titul II.Vicemajstra Slovenska, 2x 4. miesto a 1x 5.miesto.

Viac informácii o mažoretkách Flowers nájdete na ich Facebookovej stránke.

Naša baletná sála (Jarková 14, Prešov)