Literárno-dramatický odbor

Literárno – dramatický odbor patrí medzi veľmi obľúbené odbory. Vo svojej činnosti sa zameriava aj na muzikálové herectvo v spojení so spevom a tancom. Žiaci tohto odboru sa učia základom hereckého, speváckeho a pohybového umenia.

Počas každého školského roka pani učiteľka Xénia Rejtová, DiS. art. spolu so žiakmi nacvičuje známe zábavné hry, ktoré potom počas roka niekoľkokrát úspešne predvádzajú v divadelnej sále so všetkým, čo k ozajstnému divadlu patrí.