Audiovizuálna a multimediálna tvorba

ZAMERANIA ODBORU:

FILMOVÁ TVORBA:

Učíme sa celý výrobný proces filmu, a to od A do Z – od vymyslenia námetu až po vytvorenie výsledného produktu, napr. v podobe DVD, premietania pre verejnosť, či videa na Internete. Venujeme sa taktiež tvorbe animácií a špeciálnych efektov. Štúdium je vhodné pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe filmov, alebo chcú dostať priestor pre vlastnú sebarealizáciu v danej oblasti. Vítaní sú ako úplní nováčikovia, tak aj tí, ktorí už s filmom majú nejaké skúsenosti.

Spolupracujeme s hercami literárno-dramatického odboru, tvoríme krátke filmy i rôzne iné audiovizuálne projekty. Máme k dispozícií všetku potrebnú filmovú techniku i vlastný ateliér. V súčastnosti plánujeme viacero projektov a preto zháňame posily. Ak máte chuť a záujem – prihláste sa. Tešíme sa na vás!

PRÁCA SO ZVUKOM:

Učíme sa prácu s hudobnými softvérmi, pracujeme v zvukovom štúdiu, tvoríme elektronickú hudbu a zvučíme kultúrne podujatia. Žiaci získajú tiež základné hudobno-teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti hudobnej kompozície, to všetko na hodinách spolu s p. učiteľom Mgr. Martinom Michelčíkom.