Kontakty a telefónne čísla

Zriaďovateľ:

Marián Burgr  0908 639 131  burgrmarian@gmail.com

Riaditeľka školy:

Mgr. Katarína Burgrová, PhD.  0905 963 130  kburgrova@gmail.com

Ekonomické oddelenie:

Slávka Štefaňáková  0905 549 983  s.stefanakova@gmail.com

Korešpondenčná adresa školy:

Súkromná základná umelecká škola

Námestie legionárov 5, Prešov 080 01

IČO: 42033764            DIČ: 2022235721

Telefónne číslo a e-mail školy:

tel: 0917 705 227 (sekretariát školy)

e-mail školy: dama.szus@gmail.com

Informácie a tel. kontakt pre odbory: 

Hudobný odbor, Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor, Výtvarný odbor,
Audiovizuálna a multimediálna tvorba – tel.: 0917 705 227 (sekretariát školy)

VÝUČBA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ ŠKOLY:

  • sídlo školy: Súkromná základná umelecká škola, Námestie legionárov č. 5, Prešov, II. poschodie
  • (hudobný odbor, výtvarný odbor)
  • elokované pracovisko na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy
  • (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)
  • elokované pracovisko na Jarkovej ulici č. 14 – v budove Business Centra
  • (tanečný odbor)

Kontaktný formulár