Preskočiť na obsah

Kontakty a telefónne čísla

Zriaďovateľ

Marián Burgr
0908 639 131
burgrmarian@gmail.com

Riaditeľka školy

Mgr. Katarína Burgrová, PhD.
0905 963 130
katarina.burgrova@szusdama.sk

Ekonomické oddelenie

Slavka Štefaňáková
0905 549 983
s.stefanakova@gmail.com

Korešpondenčná adresa školy

Súkromná základná umelecká škola DAMA
Weberova 13
080 01 Prešov

IČO: 42033764
DIČ: 2022235721

tel: 0917/705 227 (sekretariát školy)
e-mail školy: dama.szus@gmail.com

Informácie a tel. kontakt pre odbory

Hudobný odbor, Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor, Výtvarný odbor, Audiovizuálna a multimediálna tvorba            tel.: 0917/705 227 (sekretariát školy)

VÝUČBA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ ŠKOLY:

  • Sídlo školy: Weberova č. 13, Prešov
  • (hudobný odbor, výtvarný odbor, literárno – dramatický odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)
  • kancelária školy
  • Elokované pracovisko na Jarkovej ulici č. 14 – v budove Business Centra (Edita Bonková, DiS. art. – 0918/615 691)
  • (tanečný odbor)
  • Elokované pracovisko ZŠ Šmeralova (Mgr. Miroslav Leško, DiS. art. – tel.: 0908/408 519)
  • (hudobný odbor, literárno-dramatický odbor)w