Tlačivá

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tlačivo - Súhlas zákonného zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), ...
Čítať Viac

Žiadosť o ukončenie štúdia

Žiadosť o ukončenie štúdia žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy Dokumenty na stiahnutie Žiadosť o ukončenie štúdia ...
Čítať Viac

Čestné prehlásenie pre zber údajov – školský rok 2017/2018

Dokumenty na stiahnutie Čestné prehlásenie pre zber údajov - školský rok 2017/2018 ...
Čítať Viac

Prihláška žiaka na štúdium

Prihláška žiaka na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole Vážení rodičia a milé deti,ak máte záujem o štúdium na našej ...
Čítať Viac