Elokované pracoviská

Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA v školskom roku 2018 / 2019:
Plzenská ulica č. 2, Prešov- hudobný odbor, literárno - dramatický odbor
Jarková č. 14, Prešov- tanečný odbor
ZŠ Šmeralova č. 25, Prešov- hudobný odbor
ZŠ a MŠ Sedlice č. 3- hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor
ZŠ a MŠ Svinia, Záhradnícka 19- hudobný odbor