Elokované pracoviská

Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA
Plzenská ulica č. 2, Prešov- hudobný odbor, literárno - dramatický odbor, AVMT - fotografia
Jarková č. 14, Prešov- tanečný odbor
ZŠ Šmeralova č. 25, Prešov- hudobný odbor, literárno - dramatický odbor
ZŠ a MŠ Sedlice č. 3- hudobný odbor, tanečný odbor
ZŠ a MŠ Svinia, Záhradnícka 19- hudobný odbor