Preskočiť na obsah

Elokované pracoviská

Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA
Weberova č. 13, Prešov - hudobný odbor, výtvarný odbor, literárno - dramatický odbor, AVMT - fotografia
Jarková č. 14, Prešov- tanečný odbor
ZŠ Šmeralova č. 25, Prešov- hudobný odbor, literárno - dramatický odbor, výtvarný odbor
ZŠ a MŠ Sedlice č. 3- hudobný odbor
ZŠ a MŠ Svinia, Záhradnícka 19- hudobný odbor