Preskočiť na obsah

Elokované pracoviská

Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA
Weberova 13, Prešov - hudobný odbor, výtvarný odbor, literárno - dramatický odbor, AVMT - fotografia
Jarková 14, Prešov- tanečný odbor
ZŠ Šmeralova 25, Prešov- hudobný odbor, literárno - dramatický odbor, výtvarný odbor
Dubová 8, Kapušany- tanečný odbor
Volgogradská 5, Prešov- tanečný odbor
ZŠ a MŠ Sedlice, Sedlice 3- hudobný odbor
ZŠ a MŠ Svinia, Záhradnícka 19- hudobný odbor