Preskočiť na obsah

Hudobný odbor

Učitelia v hudobnom odbore sa zameriavajú na všestranný rozvoj hudobnosti detí v spojení so spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Rodičia a ich deti majú možnosť vybrať si z našej ponuky: spev, klavír, keyboard, husle, violu, violončelo, kontrabas, gitaru, basovú gitaru, zobcovú flautu, priečnu flautu, trúbku, saxofón, bicie nástroje. Štúdium v tomto odbore prebieha v štyroch základných etapách: Prípravné štúdium, vytvára základ pre rozvoj hudobných schopností a zručností, ktoré sa rozvíjajú v základných činnostiach ako sú spevácke, intonačne, rytmické, pohybové a percepčné (počúvanie hudby). Žiaci majú v prípravnom štúdiu dve vyučovacie hodiny skupinovej hudobnej náuky týždenne a pol hodiny individuálnej hry na zvolenom nástroji. Do prípravného štúdia odporúčame deti, ktoré už začali navštevovať základnú školu. Prvý stupeň štúdia hry na nástroji trvá 8 rokov a je rozdelený na dve časti. Každá časť trvá 4 roky aj je ukončená záverečnými skúškami. Okrem toho, že sa žiaci počas štúdia naučia hrať na zvolenom nástroji, získajú aj všeobecné hudobné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby, spievajú v speváckom zbore a hrajú v rôznych komorných súboroch. Vyučovanie hry na nástroji prebieha dvakrát v týždni ako individuálna vyučovacia hodina v trvaní 35 minút.  Hudobná náuka sa vyučuje kolektívne a to jednu hodinu týždenne v rozsahu 45 minút v nižších ročníkoch a 70 minút vo vyšších ročníkoch. Hudobná náuka končí siedmym rokom štúdia. Hudobnú náuku u nás vyučujú PaedDr. Metodeja Schneiderová a Mgr. Soňa Uhliarová, Dis.art. Okrem hudobnej náuky žiaci navštevujú od tretieho ročníka aj zborový spev alebo hru v komorných súboroch, kde získavajú cenné skúsenosti nielen v hudobnej oblasti, ale výrazne sa rozvíjajú ich sociálne kompetencie. V obidvoch predmetoch sa žiaci venujú nielen skladbám klasickej hudby, ale aj interpretácii hudby populárnej, rockovej alebo jazzovej. Druhý stupeň štúdia trvá 4 roky. Je pokračovaním v hre na nástroji v individuálnej forme vyučovania. Žiaci naďalej navštevujú zborový spev a hru v komorných súboroch. Hudobná náuka sa už na tomto stupni nevyučuje. Vzdelávanie pre dospelých je forma štúdia, ktorá sa riadi predovšetkým požiadavkami záujemcov. Toto štúdium často využívajú študenti Pedagogických fakulty, ako spôsob doplnkového vzdelávania alebo doučovania. Učitelia v hudobnom odbore sú väčšinou aktívni hudobníci, čo samozrejme zvyšuje kvalitu ich práce. Jazzové oddelenie Samostatným oddelením hudobného odboru je jazzové oddelenie, ktoré záujemcom ponúka možnosť štúdia základov jazzovej harmónie, dejín jazzovej hudby a hru v jazzovej kapele pod vedením skúsených učiteľov a vynikajúcich jazzových interpretov, členov renomovaných zoskupení, ako napríklad AMC trio. http://www.amctrio.sk/