Preskočiť na obsah

Súkromná základná umelecká škola je členom "Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR."

Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2006 z iniciatívy jej zriaďovateľa Mariána Burgra. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Sídlo školy je v budove na námestí Legionárov 5 v Prešove (budova OZ KOVO – vedľa Sociálnej poisťovne), na II. poschodí.

Naša Súkromná základná umelecká škola v Prešove ponúka vzdelávanie v piatich umeleckých odboroch

Vo všetkých odboroch škola zabezpečuje vzdelávanie pre deti od 5 - 15 rokov, pre mládež od 15 - 25 rokov, aj pre dospelých.

Základnou myšlienkou školy je prepojenie práce jednotlivých odborov a vzájomná spolupráca detí, učiteľov ale aj rodičov a verejných inštitúcií pri príprave spoločných projektov. Výhodou Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA je, že žiaci majú možnosť využívať získané poznatky priamo v praxi.

Organizovali sme
Aktuálne oznamy