O škole

Súkromná základná umelecká škola je členom "Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR."

Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2006 z iniciatívy jej zriaďovateľa Mariána Burgra. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Sídlo školy je v budove na námestí Legionárov 5 v Prešove (budova OZ KOVO – vedľa Sociálnej poisťovne), na II. poschodí.

Naša Súkromná základná umelecká škola v Prešove ponúka vzdelávanie v piatich umeleckých odboroch

Vo všetkých odboroch škola zabezpečuje vzdelávanie pre deti od 5 - 15 rokov, pre mládež od 15 - 25 rokov, aj pre dospelých.

Základnou myšlienkou školy je prepojenie práce jednotlivých odborov a vzájomná spolupráca detí, učiteľov ale aj rodičov a verejných inštitúcií pri príprave spoločných projektov. Výhodou Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA je, že žiaci majú možnosť využívať získané poznatky priamo v praxi.

Organizovali sme
Vianočný koncert
2019-06-Ostrov.jpg
2019-06-Slavik.jpg
tanecna-dama-2019.jpg
dama-jazz-rock-fest-2019.jpg
2019-04-17.jpg
2018-12-20.jpg
2018-12-18.jpg
2018-09-01-2.jpg
2018-09-01-3.jpg
2018-09-01.jpg
2018-06-22.jpg
2018-06-20.jpg
2019-06-18.jpg
2018-05-31.jpg
2019-05-28.jpg
2018-05-25.jpg
2018-05-25-2.jpg
2018-04-22.jpg
2018-01-24.jpg
2018-01-05.jpg
2017-12-20.jpg
2017-12-14.jpg
2017-06-21.jpg
2017-06-20.jpg
2017-06-13.jpg
2017-06-08.jpg
2017-06-01.jpg
2017-05-31.jpg
2017-04-26.jpg
2017-01-30-2.jpg
2017-01-30.jpg
2017-01-25.jpg
2016-12-21.jpg
2016-12-13.jpg
2016-10-19.jpg
2016-09-06.jpg
2016-09-05.jpg
2016-09-05-2.jpg
2016-06-21.jpg
2015-06-18.jpg
2016-06-17.jpg
2016-06-15.jpg
2016-06-02.jpg
2016-05-25.jpg
2016-05-25-2.jpg
2016-05-09.jpg
2016-05-05.jpg
2016-04-19.jpg
2016-01-22.jpg
2015-12-11.jpg
2015-11-30.jpg
2015-09-02.jpg
2015-06-14.jpg
2015-06-01.jpg
2015-05-29.jpg
2015-04-22.jpg
2015-04-14.jpg
2015-02-09.jpg
2013-06-21.jpg
2013-03-27.jpg
2012-02-24.jpg
zapis-jazz-rock-szus-dama.jpg
tanecna-dama-2019.jpg
Slider