Preskočiť na obsah

Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2006 z iniciatívy jej zriaďovateľa Mariána Burgra. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

SZUŠ DAMA je členom "Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR."

Sídlo školy je v budove na Weberovej ulici č. 13, v Prešove.

Ponúkame vzdelávanie v piatich umeleckých odboroch - pre žiakov od 5 rokov.

Vo všetkých odboroch škola zabezpečuje vzdelávanie pre deti od 5 - 15 rokov, pre mládež od 15 - 25 rokov, aj pre dospelých.

Základnou myšlienkou školy je prepojenie práce jednotlivých odborov a vzájomná spolupráca detí, učiteľov ale aj rodičov a verejných inštitúcií pri príprave spoločných projektov. Výhodou Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA je, že žiaci majú možnosť využívať získané poznatky priamo v praxi.