Súkromná základná umelecká škola

.foto .divadlo .hudba .kresba .video .tanec

Začíname

Súkromná základná umelecká škola

.foto .divadlo .hudba .kresba .video .tanec

Začíname
Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola je členom "Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR."

Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2006 z iniciatívy jej zriaďovateľa Mariána Burgra. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Sídlo školy je v budove na námestí Legionárov 5 v Prešove (budova OZ KOVO – vedľa Sociálnej poisťovne), na II. poschodí.

Naša Súkromná základná umelecká škola v Prešove ponúka vzdelávanie v piatich umeleckých odboroch

Vo všetkých odboroch škola zabezpečuje vzdelávanie pre deti od 5 - 15 rokov, pre mládež od 15 - 25 rokov, aj pre dospelých.

Základnou myšlienkou školy je prepojenie práce jednotlivých odborov a vzájomná spolupráca detí, učiteľov ale aj rodičov a verejných inštitúcií pri príprave spoločných projektov. Výhodou Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA je, že žiaci majú možnosť využívať získané poznatky priamo v praxi.

Organizovali sme
2019-06-Ostrov.jpg
2019-06-Slavik.jpg
tanecna-dama-2019.jpg
dama-jazz-rock-fest-2019.jpg
2019-04-17.jpg
2018-12-20.jpg
2018-12-18.jpg
2018-09-01-2.jpg
2018-09-01-3.jpg
2018-09-01.jpg
2018-06-22.jpg
2018-06-20.jpg
2019-06-18.jpg
2018-05-31.jpg
2019-05-28.jpg
2018-05-25.jpg
2018-05-25-2.jpg
2018-04-22.jpg
2018-01-24.jpg
2018-01-05.jpg
2017-12-20.jpg
2017-12-14.jpg
2017-06-21.jpg
2017-06-20.jpg
2017-06-13.jpg
2017-06-08.jpg
2017-06-01.jpg
2017-05-31.jpg
2017-04-26.jpg
2017-01-30-2.jpg
2017-01-30.jpg
2017-01-25.jpg
2016-12-21.jpg
2016-12-13.jpg
2016-10-19.jpg
2016-09-06.jpg
2016-09-05.jpg
2016-09-05-2.jpg
2016-06-21.jpg
2015-06-18.jpg
2016-06-17.jpg
2016-06-15.jpg
2016-06-02.jpg
2016-05-25.jpg
2016-05-25-2.jpg
2016-05-09.jpg
2016-05-05.jpg
2016-04-19.jpg
2016-01-22.jpg
2015-12-11.jpg
2015-11-30.jpg
2015-09-02.jpg
2015-06-14.jpg
2015-06-01.jpg
2015-05-29.jpg
2015-04-22.jpg
2015-04-14.jpg
2015-02-09.jpg
2013-06-21.jpg
2013-03-27.jpg
2012-02-24.jpg
Shadow
Slider