Preskočiť na obsah

Rada školy

RADA ŠKOLY 2021-2024

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.

Predseda rady školy:
Ing. Rastislav Stolárik – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Podpredseda rady školy:
Mgr. Janka Pecuchová – zvolená za rodičov žiakov školy

Členovia rady školy:
Mgr. Viktória Norko Marková – zvolená za pedagogických zamestnancov školy
Slávka Štefaňáková – zvolená za nepedagogických zamestnancov školy
Mgr. Vladimír Žigmund – zvolený za pedagogických zamestnancov školy

Martina Fiľakovská – zvolená za rodičov žiakov školy
Ing. Eva Karaffová – zvolená za rodičov žiakov školy
Ing. Viktória Janeková – zvolená za rodičov žiakov školy

Mgr. Martin Burgr – delegovaný zástupca zriaďovateľa školy
Ing. Peter Gavorník – delegovaný zástupca zriaďovateľa školy
Mgr. Tatiana Mňahončáková – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa školy