Preskočiť na obsah

Výtvarný odbor

ZAMERANIE ODBORU

Na hodinách výtvarného odboru sa venujeme predovšetkým štúdiu kresby, maľby, grafiky, dekoratívnych činností, modelovaniu ale aj počítačovej grafike. Žiakov tiež pripravujeme na talentové prijímacie skúšky na stredné a vysoké umelecké školy.
Žiaci sa aktívne (a úspešne) zúčastňujú aj celoslovenských súťaží, z ktorých pre našu školu vybojovali už niekoľko cenných umiestnení.

Výtvarný odbor v školskom roku 2023/2024 vyučujú Mgr. Tomáš Telepák, PhD., Mgr. Júlia Madziková a Mgr. Milena Žáková.

Práce žiakov výtvarného odboru v školskom roku 2018/2019

Výstava prác v kine SCALA dňa 18.6.2019

pripravili: pani učiteľky Mgr. Júlia Madziková a Bc. Iveta Čuchtová