Preskočiť na obsah

Rozprávka MESTO CHMURNOV

Rozprávka „MESTO CHMURNOV“ v podaní našich žiakov odboru herectva z pobočky na Šmeralovej ulici. Pripravila pani učiteľka Tatiana Cichá.
Fotil: Bystrík Pecuch