Preskočiť na obsah

Prijímacie skúšky na nový školský rok 2020/2021

OZNAM

Na základe rozhodnutia MŠ SR sa prijímacie (talentové) skúšky žiakov na nový školský rok 2020/2021 uskutočnia v termíne od 24.8.2020 do 10.09.2020.

Všetkých záujemcov o štúdium v našej škole prosíme o zaslanie elektronickej prihlášky (vrátane čestného prehlásenia) a súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prihlášky môžte posielať prostredníctvom našej webovej stránky cez odkaz Prihláška, prípadne poštou po vytlačení a vypísaní predpísaného tlačiva.

Termín na zasielanie prihlášok je od 15.04.2020 – 30.06.2020.

Kontakt: 0917/705 227 – kancelária školy

Tlačivo: 

Elektronická ONLINE PRIHLÁŠKA 

(Po vyplnení ONLINE PRIHLÁŠKY – „PRIHLÁŠKA“ príde automaticky na EduPage našej školy):

https://szus-dama.edupage.org/register/

Tlačivo:

 Prihláška žiaka – papierová forma PRIHLÁŠKY žiaka – môžte vytlačiť a podpísané poslať poštou na adresu školy:

(pdf. súbor na vytlačenie a vyplnenie)

Prihláška žiaka s GPPR 2020-2021

Tlačivo 2: 

Prosíme o vytlačenie, podpísanie a doručenie do kancelárie školy (scan – mailom, poštou, príp. osobne):

Súhlas so spracovaním os. údajov žiaka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Rozhodnutie:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-hodnoteni-organizacii-zaverecnej-skusky-a-prijimacom-konani-ziakov-zakladnych-umeleckych-skol-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/?fbclid=IwAR1cjgd-oHf9qKlv1lWOtJdOQRCLSTCwPcMMXEqx-9b7XIqRj2AaZUjpAyY