Preskočiť na obsah

Práce žiakov výtvarného odboru v školskom roku 2018/2019

Výstava prác v kine SCALA dňa 18.6.2019

pripravili: pani učiteľky Mgr. Júlia Madziková a Bc. Iveta Čuchtová