Preskočiť na obsah

Pozor – dištančné vzdelávanie od pondelka 26.10.2020 pre všetky odbory

Oznam o zmene formy vyučovania:
Na základe Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – riaditeľstvo SZUŠ DAMA oznamuje všetkým žiakom, že
s účinnosťou od pondelka 26. októbra 2020 až do odvolania bude vyučovanie v individuálnej a skupinovej forme vo všetkých odboroch (HO, TO, VO, LDO a AVMT) prebiehať iba ONLINE – tzn. dištančnou formou. 
 
Potrebné informácie a pokyny k dištančnému vzdelávaniu vám budú priebežne poskytovať vaši vyučujúci pedagógovia.