Preskočiť na obsah

Valér FUTEJ

Valér Futej, DiS. art.

Odbor: hra na gitare

E-mail: valer.futej@gfpresov.sk

Gitare sa začal venovať v neskoršom veku, keď mal 17 rokov ako samouk. Neskôr sa zdokonaľoval v hre na gitare na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v rokoch 1998 – 2003 v triede Mgr. Jerzyho Lebidu.

Je zakladateľ Prešovského združenia klasickej gitary.

Pôsobí ako umelecký riaditeľ a dramaturg medzinárodného gitarového festivalu „Prešovské dni klasickej gitary“ (www.gfpresov.sk) a hudobného projektu na podporu mladých slovenských umelcov „Iuvenilis Cithara“.

Na našej SZUŠ DAMA Valér Futej pôsobí od roku 2011. Okrem toho učí aj ako externý pedagóg klasickej gitary aj na katedre hudby na PU FHPV.

Za najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére považuje víťazstvo na medzinárodnej súťaži v českom meste Zruč nad Sázavou v roku 2009. Poradie súťažiacich: 1. Slovensko, 2. Slovinsko, 3. Poľsko, 4. Rusko, 5. Česká republika.

Dosiahnuté pedagogické úspechy so žiakmi od roku 1997: získal 63 ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v hre na klasickej gitare:

– 2 x laureát súťaže,
– 23 prvých miest
– 12 druhých miest
– 16 tretích miest
– 8 diplomov zlaté pásmo
– 2 x najúspešnejší pedagóg gitarovej súťaže (2008, 2010)