Preskočiť na obsah

Erika HAAS

Mgr. Erika Haas, DiS. art.

Odbor: zborový spev, hra na klavíri a na keyboarde

E-mail: ppk999@azet.sk

Narodila sa v Prešove, svoju umeleckú dráhu začala už v detskom veku, kedy navštevovala Základnú umeleckú školu na Konštantínovej ulici v hre na klavíri u pani uč. K. Mackovej. Počas štúdia absolvovala niekoľko desiatok koncertov, ale aj súťaží. Okrem klavíra sa učila aj hre na klarinete, flaute a gitare.

Okrem umeleckej školy bola členkou detského speváckeho zboru pod vedením pani Evy Zacharovej, ktorá jej ukázala prácu s detským zborom aj ako dirigentke. Navštevovala aj Mládežnícky dychový orchester v Prešove pod vedením dirigentov p. Olejarníka a p.Tarjányiho. Vyštudovala Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove a štúdium na SPgŠ. Vysokoškolský diplom získala na UPJŠ v Prešove v odbore Učiteľstvo 1. stupňa základnej školy. Téma jej  diplomovej práce bola úzko spätá s hudbou a zborovým spevom.

V rokoch 2005 – 2010 učila hru na klavíri v Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove.

Spevu a hudbe sa venovala po celý čas, kedy navštevovala spevácky zbor OZVENA v Trenčianskych Tepliciach, latinský zbor v Prešove pri Konkatedrále sv. Mikuláša, dirigovala učiteľský spevácky zbor MOYZES v Prešove v PKO, pomáhala pri práci p. Hersteka s Prešovčatami ako hlasová pedagogička, celoslovenský spevácky zbor dirigentov CON MOTO. Založila komorný spevácky zbor CHORUS VIA MUSICA, ktorý vedie dodnes a venuje sa mladým talentovaným speváčikom v SZUŠ DAMA, ktorí už získali aj krásne ocenenia na súťažiach: prvé miesto Moyzesov Slávik, Vranovský festival zborového spevu, DO-RE-MI-FA prehliadka speváckych zborov v Prešove strieborné pásmo a na jazzovej súťaži v Košiciach 2. miesto. Absolvovala už 6. dirigentské kurzy, na ktorých získala certifikáty dirigovania. Popri výučbe hry na klavíri a zborového spevu v SZUŠ DAMA vyučuje aj sólový spev, ktorý vyštudovala na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove.