Preskočiť na obsah

FOTKY – Vianočný koncert DAMA 2017/2018

Fotky z VIANOČNÉHO KONCERTU (20.12.2017 v PKO Prešov)

Milí priatelia,

Pozrite si fotky z nášho Vianočného koncertu, ktorý sa konal 20.12.2017 v PKO – Čierny orol v Prešove.
Počas koncertu sa predstavili okrem našich žiakov hudobného odboru aj žiaci tanečného a literárno – dramatického odboru.

Zvuk a osvetlenie celého koncertu pripravili žiaci audiovizuálnej a multimediálnej tvorby spolu s p. učiteľom Martinom Michelčíkom (Filma s.r.o.),
ktorý z koncertu pripravil aj profesionálny DVD záznam.

Predbežný záujem (objednávku) o DVD z koncertu nám prosím nahláste na sekretariáte školy, prípadne svojim vyučujúcim učiteľom.