Preskočiť na obsah

Zápisy novoprijatých žiakov – OZNAM

Zápisy novoprijatých žiakov v školskom roku 2023/2024 budú prebiehať v pondelok 4.9. 2023 v čase 13:00-17:00 hod., v SZUŠ DAMA na Weberovej č. 13 (platí pre odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický odbor, odbor audiovizuálnej tvorby) a Jarkovej č. 14 (platí pre: tanečný odbor).
Rozhodnutie o prijatí na štúdium si prevezmete pri zápise od triedneho učiteľa.

Pozn.: Výuka všetkých predmetov vrátane hudobnej náuky začína už v stredu 6.9.2023.