Preskočiť na obsah

Rozvrhy hodín 2023/2024

Pozn.: Výuka všetkých predmetov vrátane hudobnej náuky začína už v stredu 6.9.2023
Hudobná náuka - Weberova
Hudobná náuka - Elokované pracovisko Šmeralova
Výtvarný odbor - Weberova