Preskočiť na obsah

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR k obnove vyučovania v Základných umeleckých školách

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že od utorka 2.6.2020 na základe rozhodnutia a pokynov Ministerstva školstva SR znovutvárame individuálnu výuku žiakov – zatiaľ iba hudobného odboru v SZUŠ DAMA (okrem hodín teórie – hudobnej náuky).

Žiaci, ktorí majú záujem od 2. júna 2020 pokračovať v štúdiu v priestorch našej školy podľa pôvodného vyučovacieho plánu vo svojich triedach – musia o tejto skutočnosti informovať svojho učiteľa hudobného nástroja. Pri vstupe do priestorov školy a pred prvým vyučovaním je potrebné doniesť vyplnené a podpísané tlačivo: Čestné vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave žiaka.

Ostatní žiaci môžu pokračovať vo svojom štúdiu umeleckého odboru naďalej ONLINE formou.

POKYNY K VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (platí pre: Námestie legionárov 5, Plzenská 2 v Prešove)

  • vstup do budovy školy je dovolený len žiakom školy, rodičia sa nemôžu zdržiavať v priestoroch učební a na chodbách školy
  • pri vstupe do priestorov školy si každý vydezinfikuje ruky
  • žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom, na chodbách sa pohybuje s rúškom
  • každý žiak musí mať so sebou igelitové vrecko na uloženie rúška
  • v triede si žiak môže zložiť rúško a uloží si ho do igelitového vrecka
  • žiak je povinný dodržiavať všetky hygienické pravidlá, používať dezinfekciu rúk, dodržiavať rozostupy 2m od ostatných žiakov