Preskočiť na obsah

Viktória NORKO MARKOVÁ

Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art.

Odbor: hra na gitare a spev

E-mail: viktoria.norko.markova@szusdama.sk

 

Sopranistka a gitaristka Viktória Norko Marková sa narodila a žije v Prešove. Prvé hudobné vzdelanie nadobudla na ZUŠ J. Poschla v Prešove, kde študovala hru na klasickej gitare, spev a neskôr aj bicie nástroje.

Počas štúdia na gymnáziu J. A. Raymana v Prešove pôsobila v amatérskej hudobnej skupine, čo viedlo k túžbe venovať sa hudbe aj profesionálne. V odbornom štúdiu hudby pokračovala na Štátnom konzervatóriu v Košiciach v dvoch hlavných odboroch – spev u Mgr. Dany Leščenkovej a hra na klasickej gitare u MgA Jozefa Haluzu. Štúdium spevu ukončila absolutóriom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch – pobočka Prešov. Už počas konzervatoriálneho štúdia sa venovala koncertnej i pedagogickej činnosti.

Vysokoškolské štúdium absolvovala v Košiciach na UPJŠ a v Prešove na PU na Filozofickej fakulte v odbore Britské a americké štúdiá, Nemecký jazyk a literatúra (Bc.) a Anglistika a amerikanistika (Mgr.). V oboch diplomových prácach sa snažila prepojiť svoje hudobné vzdelanie s lingvistickým štúdiom.

Po absolvovaní konzervatória rok pôsobila ako členka operného zboru Štátneho divadla v Košiciach s naštudovaním menších sólových rolí (Esmeralda – B. Smetana: Prodaná nevěsta, Karolka – L. Janáček: Její pastorkyně).

Priebežne absolvovala aj súkromné konzultácie u renomovaných pedagógov spevu (Mgr. art. Mária Henselová ArtD, Mgr. art. Marta Beňačková a Mgr. art. Dagmar Livorová). Od roku 2013 sa každoročne zúčastňuje aj Majstrovských interpretačných kurzov Dagmar Livorovej, či Operného workshopu Dagmar Livorovej a režiséra Jaromíra Brycha v ČR.

V súčasnosti pôsobí ako hosťujúca sólistka Štátneho divadla v Košiciach, pedagóg SZUŠ DAMA v Prešove a venuje sa koncertnej činnosti. V Štátnom divadle Košice ste ju mohli vidieť ako Manju v operete Grófka Marica (E.Kálmán), Ines v opere Trubadúr (G.Verdi) a Oberta v opere Alcina (G.F.Handel).