Preskočiť na obsah

Peter ADAMKOVIČ

PaedDr. Peter Adamkovič

Odbor: hra na klavíri

E-mail: peter.adamkovic@gmail.com

Peter Adamkovič (1970)

Narodil sa v Prešove, kde absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika (1987 – 1992).

V roku 1993 založil skupinu AMC TRIO (M. Marinčák – kontrabas, S. Cvanciger – bicie), ktorá dnes predstavuje jeho ťažisko pôsobenia. V roku 2014 získalo AMC trio cenu Radio Head Award za najlepšie jazzové album roku 2013. Počas svojej viac ako štvrťstoročnej kariéry účinkovalo po celej Európe s najväčšími  svetovými jazzovými hudobníkmi a nahralo doteraz 7 albumov s autorskou hudbou.

V roku 1993 Petrovi Adamkovičovi Slovenská jazzová spoločnosť a Slovenský Hudobný Fond udelili štipendium pre štúdium jazzovej interpretácie na klavíri, harmónie a improvizácie, ktoré absolvoval u klaviristu a pedagóga Pavla Bodnára.

V roku 1996 vytvorili spolu s Martinom Marinčákom jazzové oddelenie na Základnej umeleckej škole, ktorého história pokračuje na SZUŠ DAMA. Oddelenie počas svojej existencie vychovalo obrovské množstvo hudobníkov, z ktorých mnohí dnes patria ku hudobnej špičke na československej jazzovej, či pop-rockovej scéne.

Od roku 1992 je organizátorom medzinárodného hudobného festivalu Jazz Prešov, ktorý je  jednou z najvýznamnejších kultúrnych udalostí mesta. Mnohí z bývalých absolventov jazzového oddelenia vystúpili na festivalovom pódiu už ako známi a etablovaní jazzoví  umelci. Aj súčasní najlepší študenti  dostávajú často priestor vystúpiť v rámci festivalu.
V roku 2003 mu bola Slovenskou Jazzovou Spoločnosťou udelená cena Laca Martoníka za  jazzovú osvetu, propagáciu jazzu a aktívne účinkovanie na slovenskej jazzovej scéne.