08-tvorenie-v-zahrade-umenia.jpg

Tvorenie v Záhrade umenia

Hodina žiakov výtvarného odboru v prírode FOTKY z vyučovacej hodiny výtvarného odboru pani učiteľky Tatiany […]