Preskočiť na obsah

Zmena sídla školy

Vážení rodičia a žiaci,

Súkromná základná umelecká škola DAMA si vás dovoľuje informovať o zmene sídla. Presťahovali sme sa z Námestia legionárov č. 5 a z Plzenskej č. 2 na novú adresu.

V novom školskom roku 2022/2023, už od pondelka 5. septembra 2022, vás radi privítame a budeme vyučovať v nových priestoroch (hudba, spev, hudobná náuka, herectvo, výtvarný odbor, fotografia).

Nová adresa sídla SZUŠ DAMA je: Weberova ulica č. 13, 080 01 v Prešove                                            (Pozn.: Oproti ZŠ na Kúpeľnej ul.)

Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené.

 tel.: 0917/705 227 kancelária SZUŠ DAMA

Elokované pracoviská SZUŠ DAMA v šk. roku 2022/23:

Jarková č. 14, Prešov

ZŠ Šmeralova

ZŠ Sedlice

ZŠ Svinia