Preskočiť na obsah

ZÁPISY nových žiakov na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a milé deti,

ak máte záujem o štúdium v našej umeleckej škole, pozývame vás na ZÁPISY – talentové prijímacie skúšky, ktoré budú prebiehať od 2.9.2020 – 15.9.2020, v čase od 13.00 hod. – do 17.00 hod.

Poznámka: Talentové prijímacie skúšky sa pre tento školský rok 2020/2021 uskutočňujú iba formou zápisu (vzhľadom k odporúčaným zdravotným opatreniam).

Platí pre všetky naše elokované pracoviská:

Námestie legionárov 5 v Prešove (hudobný odbor a výtvarný odbor), Plzenská 2 (hudobný odbor, multimediálny odbor a herectvo), Jarková 14 (tanečný odbor), ZŠ Šmeralova v Prešove (hudobný odbor), ZŠ Sedlice (hudobný odbor a tanečný odbor) a ZŠ Svinia (hudobný odbor).

Prihlášku nám môžete vyplniť a odoslať v elektronickej podobe, alebo mailom na: dama.szus@gmail.com, prípadne nás môžete osobne navštíviť a vypísať ich v našich pobočkách. Link na elektronickú prihlášku nájdete dole v odkaze pod textom.

Elektronická PRIHLÁŠKA – Po vyplnení PRIHLÁŠKY na tomto odkaze – prihláška nám príde automaticky na EduPage našej školy a my vám obratom zašleme potvrdenie o jej prijatí:
https://szus-dama.edupage.org/register/

Ak máte akékoľvek iné otázky ohľadom štúdia kontaktujte nás:
mailom: dama.szus@gmail.com
alebo na tel. čísle 0917/705 227.

Výšku platieb školného a pokyny k úhrade pre školský rok 2020/2021 nájdete tu: https://www.szusdama.sk/o-skole/skolne/