Preskočiť na obsah

Olympiáda hudobnej náuky

1. ročník žiackej súťaže: Olympiáda hudobnej náuky

SZUŠ DAMA v tomto školskom roku pripravila pre svojich žiakov 1. ročník súťaže:

„Olympiáda hudobnej náuky“.

Na Olympiáde sa zúčastnilo spolu 25 detí. Žiaci prišli z prešovského sídla školy ako aj deti z elokovaného pracoviska obce Svinia. Olympiáde predchádzali triedne kolá 3.,4. ročníka prvej časti a 1.,2.,3. ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia. Snažilci sa popasovali s elementárnymi či náročnejšími otázkami hudobnej náuky ako aj testom z dejín hudby.

Po vyhodnotení testov odborná porota udelila oceneným žiakom 11 diplomov s peknými cenami. Žiakov na Olympiádu pripravovali naši učitelia hudobných predmetov, p. uč.: Soňa Lipovská, Tatiana Hrebíková, Metodeja Schneiderová a Gabriela Drimajová.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za prípravu a organizáciu súťaže a výhercom srdečne blahoželáme! 🙂

Výhercovia OLYMPIÁDY: