Preskočiť na obsah

Olympiáda hudobnej náuky 2018 – Výsledky

Výsledky Olypmiády HN podľa jednotlivých kategórií

SZUŠ DAMA aj v tomto školskom roku pripravila pre svojich žiakov už 2. ročník súťaže v hudobnej teórii:

„Olympiáda hudobnej náuky“.

Na Olympiáde sa zúčastnilo spolu vyše 50 detí. Súťažiť prišli žiaci z prešovského sídla školy ako aj deti z elokovaného pracoviska obce Svinia a zo ZŠ na Šmeralovej ulici. Olympiáde predchádzali triedne kolá. Žiaci sa popasovali s elementárnymi ale aj náročnejšími otázkami hudobnej náuky ako aj testom z dejín hudby.

Po vyhodnotení testov odborná porota udelila oceneným žiakom diplomy spolu so zaujímavými cenami. Žiakov na Olympiádu pripravovali naši učitelia hudobných predmetov, p. uč.: Soňa Uhliarová, Tatiana Hrebíková, Metodeja Schneiderová a Miroslav Leško.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za prípravu a organizáciu súťaže a výhercom srdečne blahoželáme! 🙂

Kategória 1. roč./1.č.

 1. miesto: Adam Alexovič, Nela Fiľakovská, Marek Grohola
 2. miesto: Jakub Adam, Barbora Šimková, Nicolas Garcia Varga
 3. miesto: Klára Imrichová, Michaela Kekeľová, Hana Vantová

Kategória 2. roč./1.č.

 1. miesto: Eliška Karabinošová, Ema Pavelková, Lucia Vaščáková
 2. miesto: Bianka Baranová, Titus Janek, Sára Sádecká
 3. miesto: Radoslava Damankošová, Pavol Kovaľ, Ján Molitoris

Kategória 3. roč./1.č.

 1. miesto: Jakub Popadič, Patrik Popadič, Tamara Uličná
 2. miesto: Alexandra Daráková, Nina Ivanecká, Emily Megan Witton
 3. miesto: Liliana Anderková, Sebastián Andreanský, Laura Polohová

Kategória 4. roč./1.č.

 1. miesto: Lýdia Kovaľová, Emma Pelecová, Martin Šaro
 2. miesto: Michaela Fabianová, Ester Iľková, Adam Urda
 3. miesto: –

Kategória 1. roč./2.č.

 1. miesto: Sandra Jankurová
 2. miesto: Bianka Müllerová
 3. miesto: Marcela Šuščáková

Kategória 2. roč./2.č.

 1. miesto: Daniel Dzurovčin
 2. miesto: Jozef Gača
 3. miesto: Jakub Bilý

Kategória 3. roč./2.č.

 1. miesto: Barbora Gerenčérová
 2. miesto: Anna Samseliová
 3. miesto: Simona Pavelková