Preskočiť na obsah

Tatiana HREBÍKOVÁ

Mgr. Tatiana Hrebíková

Odbor: hudobný

Mgr. Tatiana Hrebíková, narodená v Brne. Prvé hudobné vzdelanie získala na ZUŠ v Prešove v odbore hra na klavíri. Magisterský titul v odbore Hudobná výchova získala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Maturitný ročník v odbore hra na klavíri ukončila v roku 2018 na Súkromnom konzervatóriu v Košiciach, kde naďalej pokračuje v tomto štúdiu.

Od roku 2010 pôsobí ako dirigentka Chrámového speváckeho zboru Krista Kráľa v Prešove – Sekčove, s ktorým sa zúčastňuje na mnohých speváckych prehliadkach doma aj v zahraničí. Od roku 2003 po súčasnosť pôsobí ako aktívna organistka tohto chrámu. Vo voľnom čase sa venuje úprave chrámovej speváckej tvorby, tvorbe malých skladbičiek pre klavír či rozboru a analýze skladieb a tvorbe rôznych didaktických hier.

V SZUŠ DAMA pôsobí ako zodpovedný pracovník elokovaného pracoviska v obci Svinia. Učí hru na klavíri a hudobnú náuku v obci Svinia kde spolupracuje so ZŠ a ObÚ. Každoročne sa venuje tvorbe a príprave Vianočného a Záverečného koncertu žiakov školy, ako aj koncertom v spolupráci so ZŠ a ObÚ.