Preskočiť na obsah

Miloš VEVERKA

Miloš Veverka, DiS. art.

profil-foto

Odbor: hudobný

Narodil sa v Prešove, kde absolvoval ľudovú školu umenia. Už počas nej pôsobil v detskom folklórnom súbore Šarišanček a v dychovom orchestri pri ODPaM. Záujem o ľudovú hudbu ho viedol k účinkovaniu vo viacerých amatérskych folklórnych súboroch na Slovensku. Vojenskú základnú službu odslúžil vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave ako hráč na violu. Po návrate z vojenčiny nastúpil do Poddukelského umeleckého ľudového súboru, kde pôsobí dodnes ako vedúci orchestra a hráč na violu.

Komponovaniu sa začal venovať už vo VUS Bratislava, potom tvoril pre viaceré amatérske a neskôr aj profesionálne telesá. Vyštudoval skladbu na Strednej umeleckej škole v Košiciach u Norberta Bodnára a súkromne kontrapunkt u Václava Dvořáka.

Na SZUŠ DAMA učí od roku 2007.