Preskočiť na obsah

Mgr. art. Nikola Berčíková

Mgr. art. Nikola BERČÍKOVÁ

Odbor: hra na flautu

E-mail: nikola.bercikova@szusdama.sk

Mgr art. Nikola Berčíková sa narodila a žije v Prešove. Flautistka a herečka, ktorá prvé hudobné vzdelanie nadobudla na ZUŠ J. Pöschla v Prešove, kde študovala najprv hru na zobcovej flaute potom na priečnej flaute (v triede p. uč. I. Očkovičovej) spev (v triede p. uč. J. Lukáčovej) a HDO (v triede p. uč. I. Kasalovej). Počas štúdia absolvovala, najmä na flaute, niekoľko koncertov a súťaží. Na jednej z nich, a to na I. Celoštátnej súťažnej priehladke v hre na zobcovú flautu v roku 2002, získala Zlaté pásmo a cenu za najlepšieho hráča na zobcovú flautu od primátora Mesta Nové Zámky.

Hudobnú inšpiráciu získala aj vďaka jej mamke – Mgr. Jane Berčíkovej, profesionálnej hráčke na flautu (členka Štátnej Filharmónie Košice), ktorá ju viedla nielen k hudbe ale aj k láske k vzdelávaniu ďalších hudobných talentov na SZUŠ DAMA.

Počas štúdia flauty na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. art. Aleny Trnovej, začala štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici – odbor herectvo, kde pri tomto štúdiu využívala naplno aj hru na flaute, čo bolo pri rôznych výstupoch Akadémii umení len výhodou. Vďaka tejto výhode mohla spolu s pedagógom J. Sarvašom vypĺňať flautovými číslami rôzne recitátorske besiedky a vernisáže v galériách.

V roku 2021 na pozícii II. flautistky s povinnosťou II. pikoly mala možnosť ako výpomoc odhrať koncerty v Štátnej Filharmónii Košice pod dirigentskou taktovkou Zbyňka Müllera a ďalších.

V súčastnosti pôsobí ako hosťujúca hráčka na flaute v orchestri Júliusa Selčana v rokovej opere v Jesus Christ Superstar v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, hráčka na flaute, recitátorka, asistentka a speváčka na občianskych obradoch a slávnostiach Mesta Prešov, a ako pedagóg v SZUŠ DAMA v Prešove.