Preskočiť na obsah

Katarína BURGROVÁ

Mgr. Katarína Burgrová, PhD.

Odbor: hra na klavíri

E-mail: katarina.burgrova@szusdama.sk

Je absolventkou Konzervatória v Košiciach v odbore hra na klavíri a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore hudobná veda. Doktorandské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde pôsobila ako odborná asistentka na katedre hudobnej výchovy. Od založenia Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA je učiteľkou hry na klavíri. Od 1.februára 2019 je na tejto škole vo funkcii riaditeľky. Spolu s doc. Františkom Matúšom stála pri zrode občianskeho združenia Prešovský hudobný spolok Súzvuk a v súčasnosti je aj jeho predsedníčkou. Je autorkou a organizátorkou viacerých hudobno-vzdelávacích projektov pre deti a mládež. Je editorkou niekoľkých zväzkov pramenno-kritického vydania hudobných diel neznámych skladateľov z 18. storočia v rámci notovej edície Prešovského hudobného spolku Musica Scepusii Veteris. Spolupracuje s Hudobným centrom v Bratislave na príprave medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra sarossiensi.
Venuje sa aj hudobnej kritike a publicistike. Prispieva do odborného časopisu Hudobný život https://hc.sk/hudobny-zivot/. Jej recenzie môžete nájsť aj na stránkach www.monitoringdivadiel.sk