Preskočiť na obsah

Gabriela DRIMAJOVÁ

Gabriela Drimajová, DiS. art.

Odbor: hudobný

Predmet: hra na husliach

Narodila sa v meste Partizánske na západnom Slovensku. Ako 5-ročná začala hrať na klavíri a od 8 rokov navštevovala Ľudovú školu umenia – hra na husle. Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave, ktoré zakončila Husľovým koncertom A. Dvořáka so symfonickým orchestrom Konzervatória pod taktovkou známeho českého dirigenta Zdeňka Bílka v bratislavskej Redute, sa zamestnala ako členka orchestra novovzniknutej Komornej opery. Popri tom účinkovala aj v iných bratislavských orchestroch: Symfonický orchester slovenského rozhlasu, orchester SND, a Musica Istropolitana, ktorý často vystupoval v zahraničí.

Po štyroch rokoch pôsobenia v Bratislave sa uvoľnilo miesto učiteľa huslí v Partizánskom a tak zakotvila v miestnej ZUŠ-ke. V tomto období, ktoré trvalo sedem rokov, bol jej žiakom aj Juraj Tomko s prirodzeným talentom, ktorému hra na husliach robila radosť, a bol ochotný primerane k svojmu talentu vynaložiť značné úsilie v cvičení na nástroji. Absolvoval potom Konzervatórium a v štúdiu pokračoval aj v zahraničí. Dnes vedie vynikajúce sláčikové kvarteto MUCHA QUARTET a tiež vyučuje na konzervatóriu hru na husliach. Po niekoľkoročnej odmlke v učiteľskom povolaní sa G. Drimajová spolu s manželom presťahovali do mesta Prešov, ktoré je veľmi bohaté po historickej aj kultúrnej stránke, kde sa zamestnala znova ako učiteľka huslí a klavíra v SZUŠ DAMA. Pôsobí na
pobočke školy na Šmeralovej ulici.