Preskočiť na obsah

Aleksej TRIBUS

Mgr. art. Aleksej TRIBUS

Odbor: hra na klavíri, hra na keyboarde
pôsobí ako korepetítor našej školy

Alexej Tribus sa narodil 28. januára 1986 v meste Čita (Ruska federácia), podľa rodného listu: dedina Kokuj – Zabajkalský kraj. Po zriadení nezávislých štátov na území bývalého Sovietskeho zväzu sa so svojou rodinou presťahoval do Užhorodu, odkiaľ má rodinné väzby.
V rokoch 1993 – 2003 študoval na Užhorodskej všeobecnovzdelávacej škole s rozšíreným vyučovaním umeleckého predmetu – hudobnej výchovy, poskytujúcej I. až III. úroveň vzdelávania. Štúdium ukončil so zlatou medailou.
V rokoch 1993 – 2001/2002 študoval na Základnej umeleckej škole P.I. Čajkovského v Užhorode (violončelo – Oľga Jackovič, klavír – Olena Lelekač (Олена Лелекач), Olena Juroš (Олена Юрош), skladba – Natália Marčenková (Наталія Марченкова); s hlavným odborom súviseli aj iné predmety: ansámbel čelistov – Miroslav Šutko (Мирослав Шутко) a sláčikový orchester – Ištvan Jasnyský (Іштван Ясниський).
V rokoch 2003 – 2009 pokračoval v štúdiu hudobného vzdelania na Štátnom konzervatóriu v Košiciach (skladba – Jozef Podprocký, klavír – Ján Miller, Naďa Demeterová a obligátne dirigovanie – Ján Drietomský). Štúdium ukončil s vyznamenaním.
V roku 2009 získal 1. cenu za dielo „Moonzund“ na Súťaži študentov konzervatórií
Slovenskej republiky. Vyššie vzdelanie dosiahol na VŠMU v Bratislave, kde študoval v rokoch 2009 – 2014, (skladba – Jevgenij Iršai, Vladimír Bokes). V tom období pôsobil ako člen a výpomocný regent pravoslávneho zboru sv. Nikolaja pri chráme sv. Nikolaja v Bratislave (2010 – 2012), a taktiež ako pedagóg na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave (2010 – 2013)(kompozícia klavír, keyboard, korepetície). Na 15. ročníku súťaže Talent Revúca 2012 jeho žiaci zo ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave, Patrick Cibula a Adam Štefunko, získali 1. miesta.
V roku 2010 získal osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.
V roku 2014 získal občianstvo Slovenskej republiky.
V jeseni 2014 bol pedagógom na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach (povinný klavír, harmónia)
V roku 2015 – 2016 bol pedagógom na SZUŠ Talent-Um v Michalovciach (klavír, hudobná náuka, korepetície).
V roku 2017 – 2018 bol pedagógom na SZUŠ Múza v Humennom (klavír).
V rokoch 2017 – 2019 získal absolutórium z klavíra na Súkromnom konzervatóriu  ezidera Kardoša v Prešove (klavír – Stanislav Mirossay).
Od roku 2018 je pedagógom na SZUŠ DAMA v Prešove (klavír, keyboard, improvizácia, korepetície). Alexej Tribus sa začlenil ku slovenskej skladateľskej škole. Medzi jeho publikačnú činnosť patria zborníky: Užhorodská kytica alebo čo na to „Papa“ Haydn, Košická kytica, Prchavé vidiny, A opäť prečítam svoje básne!, Mein Unterschrift, Božéstvennaja liturhíja, Pero a múza (prvá verzia hudobnej antológie autora). Alexej sa etabloval aj ako spisovateľ – básnik. Martinus – najväčšie internetové kníhkupectvo ponúka obnovenú antológiu jeho básní s rovnomenným názvom A opäť prečítam svoje básne… (И вновь прочту свои стихи…)
https://www.martinus.sk/?uItem=1642003
Do tohto vydania vošli zbierky: Piligrim, Hviezdny navigátor a Milostné manuskripty. Kniha obsahuje aj poetický cyklus v slovenčine s religióznym názvom Anjel a Boh. Alexej pomohol vydať knihy užhorodských autorov: Nina Vaš – V potoku dni, ľudí a udalosti… (zborník básní), Vladimír Plenkov – Život a tvorba Antonína Tribusa (spomienka na kamaráta).