Preskočiť na obsah

Nariadenie MŠ ohľadom výuky od 15.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
 
na základe nových nariadení Ministerstva školstva vám oznamujeme, že od dnes 12. októbra 2020 (pondelok) je prerušené skupinové vyučovanie aj na našej škole. Aktuálne to platí pre: tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor, audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu aj pre vyučovanie hudobnej náuky a komornej hry.  
Tieto predmety budú podľa možností naďalej vyučované dištančnou formou cez EduPage: https://szus-dama.edupage.org/
Individuálne hodiny hudobného odboru – hry na nástroji a spevu budú prebiehať štandardne bez obmedzení.
 

Dodržiavame všetky hygienické opatrenia a veríme, že situáciu zvládneme.

Príloha: Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy