Preskočiť na obsah

Kreslíme s pani učiteľkou Júliou Madzikovou

Žiaci boli navštíviť našu staršiu generáciu v diakonickom dome pre seniorov v Elim-e. Bol to pre všetkých veľmi zaujímavý zážitok. A takto to zachytili na papier naše talentované deti.