Preskočiť na obsah

Fotky z Vianočného koncertu 2016/2017

FOTKY - Vianočný koncert SZUŠ DAMA (21.12.2016)

Pozrite si fotky z nášho Vianočného koncertu, ktorý sa konal 21.12.2016 v priestoroch PKO v Prešove. Počas koncertu sa predstavili okrem našich žiakov hudobného odboru aj žiaci tanečného a literárno – dramatického odboru. Zvuk a osvetlenie celého koncertu zabezbečil p. uč. Martin Michelčík a žiaci audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.