Preskočiť na obsah

Vyhlásenie SZUŠ DAMA v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu

Zriaďovateľ SZUŠ dôrazne žiada rodičov žiakov našej školy, ktorí sa v minulom týždni Jarných prázdnin nachádzali v krajinách postihnutých koronavirusom (predovšetkým Taliansko a Rakúsko), aby svoje deti neposielali na vyučovanie po dobu dvoch týždňov.
Táto žiadosť sa vzťahuje aj na dospelých žiakov našej školy.

Situáciu naďalej sledujeme a v prípade potreby alebo na základe pokynov mesta Prešov oznámime ďalší postup.
Ďakujeme za porozumenie

Dokumenty na stiahnutie