Preskočiť na obsah

Výberové konanie na riaditeľa SZUŠ (2019)

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie legionárov 5, Prešov, Marián Burgr – DAMA, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov

s termínom nástupu do funkcie: 1. februára 2019