Preskočiť na obsah

Víťazné výkresy výtvarnej súťaže

Víťazné výkresy – III. kategória – ZUŠ
 
Hodnotilo sa 314 výkresov v troch kategóriách, deti od 3 – 6 rokov, deti od  6 – 15 rokov a deti zo ZUŠ.
 
Vyhodnotenie v kategórii ZUŠ:
1. miesto – neudelené
 
2. miesto – Jakub Ungrady, 8 r.           „HERMANOVCE“                            
                                                             SZUŠ Jastrabie nad Topľou
 
3. miesto – Zuzana Rimáková 10 r.   „NA NÁVŠTEVE V SEDLICIACH“   
                                                              SZUŠ DAMA pobočka Sedlice
 
Vyhodnotenie bolo dňa 31.7.2015 v obci Miklušovce.
Hodnotiaca komisia: výtvarníčky: Mgr. Júlia Madziková a Mgr. Lea Pribulová, Jarko Varecha a Mgr. Mária Čuchtová.
 
GRATULUJEME 🙂