Preskočiť na obsah

Oznam o výsledku voľby riaditeľa školy

Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa.

Dňa 15. januára sa podľa výzvy konala voľba riaditeľa školy. Zápisnica zo stretnutia rady školy a voľby do funkcie je v prílohe.