Preskočiť na obsah

Oleksiy TEMNOV

Mgr. art. Oleksiy TEMNOV

Odbor: hra na klavíri, hra na keyboarde
pôsobí ako korepetítor našej školy

Alexej Temnov sa narodil v Rusku (Kokuj – Čitinský kraj). Po zriadení nezávislých štátov, na území bývalého Sovietskeho zväzu sa so svojou rodinou presťahoval do Užhorodu.

V rokoch 1993 – 2003 študoval na hudobnej škole v Užhorode (klavír – Olena Juroš, violončelo – Oľga Jackovič, skladba – Natália Marčenkova).

V rokoch 2003 – 2009 pokračoval v štúdiu hudobného vzdelania a študoval na Konzervatóriu v Košiciach (skladba – Jozef Podprocký, klavír – Ján Miller, Naďa Demeterová a obligátne dirigovanie – Ján Drietomský).
Vyššie vzdelanie dosiahol na VŠMU v Bratislave, kde študoval v rokoch 2009 – 2014, (skladba – Jevgenij Iršai, Vladimír Bokes). V tom období bol regentom pravoslávneho Zboru sv. Nikolaja v Bratislave (2010 – 2012) a bol pedagógom na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave (skladba, klavír, keyboard, korepetície).

Po získaní slovenského občianstva Alexej Temnov pôsobil na rôznych pracoviskách východného Slovenska.

  • V roku 2014 bol pedagógom na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach (vyučoval: klavír, harmóniu).
  • V roku 2015 – 2016 bol pedagógom na SZUŠ Talent-Um v Michalovcich. Vyučoval hru na klavíri, hudobnú náuku a pôsobil ako korepetítor.
  • V rokoch 2017 – 2018 bol pedagógom na SZUŠ Múza v Humennom (klavír).

V rokoch 2017 – 2019 získal absolutórium z klavíra na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove (klavír – Stanislav Mirossay).
Od roku 2018 je pedagógom na SZUŠ DAMA v Prešove (vyučuje: hru na klavíri, hru na keyboarde, pôsobí aj ako korepetítor našej školy).

Alexej Temnov patrí ku slovenskej skladateľskej škole. Medzi jeho publikačnú činnosť patria zborníky: „Košická kytica“, „Mein Unterschrift“, „Božéstvennaja liturhíja“, „Pero a múza“, „Užhorodská kytica“. Taktiež vydal básnické zbierky „Piligrim“ a „Milostné manuskripty“.