Preskočiť na obsah

Jana Vargová

Jana Vargová

Odbor: hudobný

Jana Vargová sa narodila v Prešove.
Umeniu sa venuje  v rôznych odvetviach už od útleho detstva. Jej prvé kontakty s hudbou sa spájajú s pôsobením vo foklórnych súboroch FS Topľan a FS Marhančan, kde pôsobila ako speváčka a tanečníčka. Základné hudobné vzdelanie  získala na SZUŠ pod Vinbargom. Absolvovala tam dva odbory: výtvarný odbor, hudobný odbor: hra na klavíri. Po ukončení začala študovať hru na husliach.
V roku 2015 bola prijatá na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove, kde v roku 2019 ukončila maturitný ročník v odbore hra na klavíri u Mgr. art. Ľubice Kistyovej, PhD. Absolutórium si dokončuje u Mgr. art. Olexandra Trusha.
Počas štúdia bola členkou viacerých komorných zoskupení. Okrem iného  pôsobí aj ako korepetítor, taktiež je členkou  symfonického a popového orchestra Konzervatória SKDK.
Aktívne sa zúčastňuje workshopov a kurzov klavírnej interpretácie na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastnila sa majsterských interpretačných kurzov JAMU v Brne, v Ostrave, Košiciach, Prešove a kurzov u Eliny Ivanovej.
S pedagogickou praxou začala na ZUŠ Kapušany, o rok na to súčasne pôsobila na SZUŠ Hubošovce a SZUŠ DAMA na elokovanom pracovisku Svinia. Momentálne pôsobí na viacerých pobočkách SZUŠ DAMA ako pedagóg hry na klavíri a štvorručnej hry.