Preskočiť na obsah

Jana ŠIROKÁ

Mgr. Jana Široká, DiS.art.

Odbor: hudobný

Mgr. Jana Široká, DiS.art. – narodená v Krompachoch, vyrastala v hudobníckej rodine a svoje prvé hudobné vzdelanie získala v ZUŠ v Krompachoch v triede p. uč. Rothmajerovej. V odbornom štúdiu hry na husliach pokračovala na Štátnom konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. art. Milana Kyjovského.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prešovskej univerzite v Prešove v odbore učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky. Počas štúdia na vysokej škole bola členkou niekoľkých komorných telies. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne s názvom „Intensive program“ s medzinárodnou účasťou, kde sa prezentovala nielen v hre na husliach ale i viole.

V súčasnosti pôsobí ako členka sláčikového kvarteta, ktoré sa prezentuje nielen klasickým, ale aj moderným repertoárom na rôznych slávnostných podujatiach.

Hru na husliach začala vyučovať v roku 2008 v ZUŠ v Krompachoch. Od roku 2015 pôsobí ako učiteľka hry na husliach a hudobnej náuky v SZUŠ DAMA v Prešove.