Preskočiť na obsah

Iveta FIĽAKOVSKÁ

Iveta FIĽAKOVSKÁ Dis.art.

Odbor: hudobný
Predmet: hra na klavíri (pobočka v Sedliciach)

Iveta Fiľakovská

Na konzervatóriu v Košiciach vyštudovala hoboj a klavír. Po ukončení štúdia na konzervatóriu hrala v orchestri Divadla Jonáša Záborského v Prešove ako prvá hobojistka. Po materskej dovolenke učila hru na klavíri a hudobnú náuku v obci Sedlice. Určitý čas robila korepetície tanečnej sekcii v DJZ v Prešove. Takmer 20 rokov sa venovala vedeniu cirkevného speváckeho zboru v Sedliciach, kde zároveň pracovala ako organistka. V CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove vyučovala 13 rokov hru na keyboarde a hru na klavíri.

V roku 2018 ju oslovilo vedenie SZUŠ DAMA s ponukou miesta učiteľa klavíra a hudobnej náuky v elokovonam pracovisku v Sedliciach. Zo svojich žiakov vychovala niekoľko konzervatoristov, ktorí sa venujú hudbe dodnes.