Preskočiť na obsah

Barbora DRBJAKOVÁ

Mgr. Barbora Drbjaková

Odbor: hudobný

Predmet: hra na klavíri

Narodila sa v Košiciach. Hre na klavíri sa venovala od šiestich rokov. Počas štúdia na základnej umeleckej škole v Košiciach (ZUŠ Jantárova) nadobudla bohatú koncertnú a reprezentačnú skúsenosť. Navštevovala aj Košický detský spevácky zbor, pod vedením manželov Varínskych. Neskôr navštevovala Dychový orchester mladých mesta Košice, kde hrala v sekcii bicích nástrojov, prevažne na zvonkohru. Venovala sa aj vedeniu amatérskych gospelových zborov.

Po ukončení gymnázia študovala hru na klavíri na štátnom konzervatóriu v Žiline, v triede prof. Pohunkovej.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

Od roku 2018 vyučuje hru na klavíri v SZUŠ DAMA v Prešove, kde je jej veľkou snahou učiť žiakov hre na klavíri pútavou a hravou formou. Súčasťou sú aj štvorručné hry a hra na xylofóne. Pôsobí aj ako korepetítorka.