Kontakty a telefónne čísla

Zriaďovateľ

Marián Burgr
0908 639 131
burgrmarian@gmail.com

Riaditeľka školy

Mgr. Katarína Burgrová, PhD.
0905 963 130
katarina@burgr.sk

Ekonomické oddelenie

Slávka Štefaňáková
0905 549 983
s.stefanakova@gmail.com

Korešpondenčná adresa školy

Súkromná základná umelecká škola
Námestie legionárov 5
080 01 Prešov

IČO: 42033764
DIČ: 2022235721

tel: 0917 705 227 (sekretariát školy)
e-mail školy: dama.szus@gmail.com

Informácie a tel. kontakt pre odbory

Hudobný odbor, Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor, Výtvarný odbor,
Audiovizuálna a multimediálna tvorba – tel.: 0917 705 227 (sekretariát školy)

VÝUČBA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ ŠKOLY:

  • sídlo školy: Súkromná základná umelecká škola, Námestie legionárov č. 5, Prešov, II. poschodie
  • (hudobný odbor, výtvarný odbor)
  • elokované pracovisko na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy
  • (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)
  • elokované pracovisko na Jarkovej ulici č. 14 – v budove Business Centra
  • (tanečný odbor)

Kontaktujte nás